O NÁS

Robíme aj rizikové výruby stromov ktoré sú nebezpečné, ohrozujú majetok v blízkosti budov, stĺpov elektrického vedenia, chát a a iných objektov, tiež odvozu biomasy, drvenie kríkov, čisteniu pozemkov koseniu trávy , čisteniu fasád, chodníkov a striech vysokotlakovým čističom do 300bar.

 

SLUŽBY

- Spiľovanie extrémne veľkých stromov

- Naša firma sa zaoberá aj spiľovaním extrémne veľkých stromov a stromov v nedostupnom teréne.

- Spiľovanie stromov pri budovách a na hraniciach pozemkov

- Táto situácia je veľmi častá. Vyskytuje sa v prípadoch, kde je strom nahnutý nad budovu, elektrické vedenie, alebo je od stredu   vyschnutý a hrozí zničenie majetku, alebo ohrozenie života. Taktiež odstraňujeme kalamitné stavy.

 

- Výrub stromov pod vedením vysokého napätia

- Zabezpečujeme kompletné výruby a prerezávky stromov pod vedením vysokého napätia.

- Orezávanie stromov

- Orezávanie stromov ma rôzne spektrá. Hlavne, sa používa pri nedostatočnom preniku slnečného žiarena na ďalšie stromy, alebo porasty. Pri narušovaní fasády, strechy alebo upchávaniu rýn domu.

 

- Ozerávanie vetiev ihličnatých a listnatých stromov

- Spiľovanie stromov po častiach

- Osádzanie vtáčích búdok

- Montáž monitorovacích zariadení na stromoch

 

Čistenie pozemkov a kosenie trávy:

-Čistenie pozemkov od kríkov, buriny, ruderálneho porastu a odpadkov.

-Odstránenie nelegálnych stavieb a príbitkov.

-Odvoz biomasy.

-Kosenie trávy.

-Odstránenie (vyžínanie) krovín.

-Odpratanie snehu.

-Hrabanie lístia, trávy.

-Upratovanie, čistenie pozemkov, búracie práce.

-Odovz lístia, krovín, trávy, dreva, odpadu.

 

Kompletné čistenie zanedbaných pozemkov,vinohradov,dvorov. Vypílenie náletových drevín,stromov a iné. Likvidácia burín, odvoz stavebnej sute,nepotrebného bordelu po rekonštrukcii bytu,domu.