SLUŽBY

Vodný majster:

Obhliadka je zadarmo!

Čistenie studní:

vysokotlakovým čističom 250bar, dezinfekcia, drenáž, montáž čerpadlá, a oprava.

 

Rozvody vody:

rozvody pitnej a úžitkovej vody systémom trubiek z hliníkoplastu,  PPR, PET, meď, pozink.

 

Vodovody:

prípojky a kompletné vodovody z vyššie uvedených materiálov či už zo studne, alebo verejného vodovodu.

 

Závlahové systémy:

použitím polyetylénových trubiek PPR a nadzemných samonosných napájačov.

 

Filtrovanie vody:

systémom sólo filtrov, dvoj filtrov, osmózy, alebo zmekčovacích a dochlorovacích staníc.

 

Kúrenie a podlahovky:

pomocou trubiek AlPex, keď, uhlíková oceľ, rozdeľovače, čerpadlá a kotly na akékoľvek palivo.

 

Kanalizácie:

systémom PVC-U v zemi a pri domoch a HT systém vnútorné rozvody kanalizácie.

 

Plynové rozvody:

systémom medených rúd, plastových rúr alebo kov.